Funkcjonalności planimo

 • Projekty

  Projekty

  Definiuj dowolną ilość zadań w ramach projektu. Ustalaj priorytety, odpowiedzialność, szacuj czas. Pilnuj opóźnień, zarządzaj kapitałem ludzkim

 • Śledzenie czasu pracy

  Śledzenie czasu pracy

  Przeglądaj i konfiguruj raporty postępu prac projektowych, poświęconych zasobów czasowych i ludzkich, rozliczaj zadania

 • Kalendarz

  Kalendarz

  Definiuj zadania oraz kamienie milowe. Rozliczaj z wykonanych zadań. Wykorzystaj kalendarz firmowy oraz kalendarze użytkowników.

 • Przegląd

  Przegląd

  Zarządzaj projektami, zadaniami i użytkownikami systemu w ramach pulpitu nawigacyjnego.

 • Dokumenty

  Dokumenty

  Zarządzaj firmową wiedzą, wykorzystaj ten moduł jako support, bazę wiedzy lub słownik pojęć branżowych.

 • Diagram Gantta

  Diagram Gantta

  Przeglądaj harmonogram zadań w projekcie. Edytuj i podglądaj zadania i kamienie milowe. Pilnuj roadmap. Eksportuj do .pdf lub .png.

 • Aktywność

  Aktywność

  Generuj raporty aktywności dla użytkowników systemu. Sprawdzaj aktywność dla wszystkich możliwych działań w systemie.

 • Fora

  Fora

  Dyskutuj z zespołem na tematy okołoprojektowe, dołączaj pliki, wydawaj polecenia. Stwórz oddzielną grupę dyskusyjną dla każdego działu firmy.

 • Pliki

  Pliki

  Udostępniaj niezbędne do pracy pliki pracownikom Twojej firmy (np. regulaminy, procedury, grafikę). Stwórz firmowy Intranet.

 • Wiki

  Wiki

  Pracuj grupowo i zarządzaj wiedzą. Wiki może być głównym narzędziem pracy grupowej w Twoim przedsiębiorstwie.

 • Komunikaty

  Komunikaty

  Informuj użytkowników o zmianach i wydarzeniach. Przekazuj zbiorczo wiadomości, które wcześniej wysyłałeś osobnym mailem.

 • Repozytorium

  Repozytorium

  Porządkuj, przechowuj i udostępniaj kody źródłowe swoich aplikacji. Git, Mercurial, SVN, CVS.