Dla kogo?

Aplikacja Planimo jest idealna dla projektów wymagających pracy grupowej. Poniżej przykładowe zastosowania systemu:

Inżynierowie

Dla inżynierów współpraca z klientami i partnerami jest kluczowym zadaniem bieżącym. Z Planimo, uczestnicy projektu zostać wyposażeni w dostęp do aktualnych dokumentów, takich jak plany budowlane, rysunki techniczne, schematy rozwiązań technologicznych i innych. W ten sposób działania komunikacja w grupie projektowej nie jest ograniczona, a współpracujący ze sobą ludzie mają zawsze aktualne dokumenty do pracy

Współpracujące Firmy

Współpraca z powiązanymi spółkami wymaga wysokiego stopnia koordynacji działań. Planimo służy do zarządzania projektami online i posiada funkcję śledzenia czasu pracy, upraszcza przekazywanie i rozliczanie zadań oraz wspomaga dokumentację prowadzonych prac. Korzystanie z Planimo w znaczym stopniu przyczynia się do zmniejszenia wysiłków zarządzaniem projektami w ramach współpracujych firm.

Startupy

Młode przedsiębiorstwa zatrudniające kilku pracowników często, ze względu na brak doświadczenia mają duża trudność w sprawnym komunikowaniu się. Obowiązki mogą się pokrywać, kilka osób w jednym czasie robi to samo, lub nikt nie robi tego co akurat powinno zostać wykonane. Do tego dodajmy kilku pracowników pracujących zdalnie w innej części kraju. Prowadzenie projektu w takich warunkach to prawdziwe wyzwanie. Z pomocą przychodzą systemy zarządzania projektami, takie jak Planimo.

Pracownicy zdalni

Nie ważne, gdzie uczestnicy projektu przebywają fizycznie, komunikacja za pośrednictwem Planimo pozwala na koordynowanie ich pracy. Dzięki śledzeniu w czasie współpraca z zewnętrznymi pracownikami staje się znacznie łatwiejsza. Kontrola czasu pracy plus kontrola dostępu oparta na rolach spełnianych przez użytkowników w systemie sprawiają, że Planimo to doskonałe narzędzie online do zarządzania projektami.

Projekty uniwersyteckie

Wiele projektów studenckich jest realizowanych w grupach składających się z kilku lub kilkunastu osób. Podział zadań i późniejsze ich egzekwowanie w takiej sytuacji jest mocno utrudnione. Z pomocą przychodzi system zarządzania projektami gdzie każdy uczestnik wie co robi i na jakim jest etapie jego kolega. Dzięki temu można pracować szybciej i wspomagać prace w tej części projektu gdzie idą one wolniej.

Efektywna praca

W każdej pracy na dowolnym stanowisku zdarzają się okresy mniej i bardziej intensywne. Planowanie projektowe pozwala na ułożenie harmonogramu zadań i podzielenie go wśród uczestników projektu. Pozwala to uniknąć różnic w obłożeniu pracą wśród pracowników, a co za tym idzie zwiększyć wydajność całego zespołu. Pomaga to uniknąć pracy na ostatnią chwilę.

Media i Reklama

W sektorze mediów i reklamy praca zespołowa i ciągłe ciśnienie na terminowość należą do codzienności. Planimo pomoże zarządzać dokumentami, grafikami, tekstami i innymi plikami. Oprócz tego w oparciu o kalendarz zaplanujesz terminarz zadań. Dzięki temu projektowanie, podział zadań i aktualizacja będą łatwiejsze. Wszystko to możesz śledzić na wykresach Gantta.

Freelance

Nie wszyscy uczestnicy projektu muszą być w tym samym biurze w tym samym czasie. W dobie pracowników zdalnych koordynacja prac staje się trudniejsza. Koordynacja działań pomiędzy Kleintami, pracownikami biurowymi a freelancerami zajmuje dużo czasu i cierpliwości. Wbudowany w system moduł komunikacji usprawnia procesy decyzyjne.

Konsulting

Jedną z głównych cech konsultacji jest wspólne opracowanie analizy i strategii dla klientów. Często problemem jest współdzielenie tych informacji.. Z Planimo, dokumenty te mogą być dostępne dla wszystkich uczestników projektu w każdym momencie kiedy są potrzebne.

Optymalizacja kosztów

Praca przepływów w ramach projektu mogą być zawarte za pomocą przydzielanie zadań funkcji. Automatycznie generowane wykresy Gantta pomagają w wizualizacji działań i kontroli procesów. Śledzenie prac projektowych w czasie sprawie, że prace są bardziej przejrzyste wobec klienta, upraszcza to także zorientowanie się ???gdzie jesteśmy??? oraz pozwala zoptymalizować koszty prowadzenie projektu.

Wiedza online

W grupach roboczych, niezależnie od ich specyfikacji, natychmiastowy i łatwy dostęp do informacji i możliwość wspólnej pracy nad dokumentami są kluczowymi wymaganiami. Zintegrowanego z Planimo funkcje zarządzania plikami ułatwiają gromadzenie, udostępnianie i archiwizowanie niezbędnej wiedzy.Warto zastanowić się nad organizacyjną mocą Planimo! Wypróbuj 30 dni darmowych testów