Funkcjonalności

W ramach systemu Planimo mamy możliwość pracy w 12 połączonych ze sobą modułach. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdego z nich:

 • Śledzenie zagadnień i czasu pracy
  Śledzenie zagadnień i czasu pracy
  Możesz szybko i bezboleśnie przeglądać, konfigurować oraz eksportować raporty postępu prac projektowych. Dzięki temu kontrolujesz zasoby czasowe i ludzkie oraz rozliczasz zadania i pracowników. Nic nie umknie Twojej uwadze.
 • Przegląd
  Przegląd
  Ten moduł ma formę kokpitu nawigacyjnego po najważniejszych częściach systemu. Dzięki temu w jednym miejscu zostały zebrane wszystkie projekty, użytkownicy, najnowsze komunikaty itp.
 • Aktywność
  Aktywność
  Dzięki modułowi aktywność możesz przeglądać czynności wykonane przez użytkowników Twoich projektów. Możesz przeglądać raporty dla każdego użytkownika i każdego wybranego działania w systemie.
 • Projekty
  Projekty
  To teoretycznie najważniejszy z modułów. Pozwala definiować, przydzielać, rozliczać i pilnować terminowego wykonywania zadań. Zadaniom przydzielisz statusy, priorytety, osoby odpowiedzialne, szacowany czas wykonania itp. Do każdego zadania możemy dopisać obserwatora oraz dopiąć pliki. Każde zadania może być dyskutowane i zmieniane w trakcie, a każda zmiana zapisywana jest w historii.
 • Diagram Gantta
  Diagram Gantta
  Wykres Gantta to graficzne narzędzie pozwalające na przeglądanie harmonogramu zadań w danym projekcie. Zadania mają różne oznaczenia w zależności od swojego statusu. Bezpośrednio z wykresu możesz odczytać szczegóły dotyczące zadania, oraz stopień jego ukończenia. Planimo pozwala na eksport wykresów Gantta do plików .pdf lub .png.
 • Kalendarz
  Kalendarz
  Przedstawia w formie graficznej wprowadzone wcześniej do realizacji zadania. Bezpośrednio z tego poziomu umożliwia podgląd treści i szczegółów zadania. Do wykorzystania mamy kalendarz firmowy oraz osobiste kalendarze użytkowników.
 • Komunikaty
  Komunikaty
  Pozwala na szybkie przekazywanie i archiwizowanie ważnych dla zespołu projektowego informacji. Do tej pory wymagało to wysyłania do każdego pracownika maila, w Planimo masz możliwość wykonania tej samej czynności wielokrotnie szybciej.
 • Dokumenty
  Dokumenty
  Moduł dokumenty w naszym odczuciu najlepiej nadaje się do budowy firmowej bazy wiedzy. Sugerowane wykorzystanie tego modułu to wsparcie dla pracowników, baza wiedzy lub słownik pojęć branżowych. Moduł umożliwia tworzenie i edytowanie dowolnego typu dokumentu tekstowego oraz podpięcie do niego zewnętrznych plików.
 • Wiki
  Wiki
  Pozwala pracować grupowo nad tworzonymi dokumentami i w ten sposób zarządzać wiedzą oraz jej zmianami. Ponadto jeśli każdego dnia tracisz mnóstwo czasu na wyszukiwanie informacji w setkach maili w Twojej skrzynce, a nawet krótka nieobecność Twojego pracownika powoduje haos informacyjny u innych to moduł wiki będzie dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Zadbaj o to aby najlepsi specjaliści z Twojej firmy mogli podzielić się wiedzą z mniej doświadczonymi kolegami i koleżankami.
 • Fora
  Fora
  Moduł forum umożliwia dyskutowanie nad projektami czy zadaniami, pozwala na wymianę poglądów na tematy okołoprojektowe. Jednocześnie dzięki modułowi pliki mamy możliwość dyskutowania o konkretnych informacjach. Celem zachowania poufności każdy dział Twojej firmy może mieć oddzielną grupę dyskusyjną. Wszystkie wiadomości są archiwizowane.
 • Pliki
  Pliki
  W tym miejscu masz możliwość udostępniania niezbędnych do pracy plików pracownikom Twojej firmy. Mogą to być regulaminy, procedury, niezbędna grafika, wzory umów. Dzięki połączeniu kilku modułów możesz stworzyć swój firmowy intranet. W dodatku dzięki szyfrowanemu połączeniu z bazą danych nie musisz obawiać się o swoje dane.
 • Repozytorium
  Repozytorium
  Pozwala na przechowywanie dokumentów w sposób uporządkowany oraz udostępnianie dokumentów upoważnionym Użytkownikom. Umożliwia hierarchizacje przechowywanych dokumentów. Zaprojektowany został w taki sposób aby dostęp do wszystkich zasobów cyfrowych był bardzo łatwy. Do tej pory miałeś szafę na papiery firmowe, od dziś możesz w jednym miejscu przechowywać wszystkie zasoby cyfrowe. Planimo udostępnia takie repozytoria jak Git, Mercurial, SVN czy Subversion

Jeśli pomimo bogactwa oferty, brakuje Państwu jakiegoś szczególnego narzędzia, prosimy o kontakt z nami, możliwe że już nad tym pracujemy lub mamy to w planach na najbliższy czas.

Pełną funkcjonalność systemu Planimo można przetestować w ramach 30-dniowej bezpłatnej wersji trial